bild6

Välkommen till sidan
Rekrytering av assistenter för företag och kommuner.

”Jobbet som personlig assistent anser jag vara det mest
varierade jobb som finns på vår planet. Det är både kreativt,
fritt och samtidigt så behovs och händelsestyrt”.

Assistans
Att arbeta som assistent och på samma gång vara en del av
familjen och ändå ha kvar sin intigritet och arbetsroll är inte enkelt.
Men när det funkar uppstår det magiska möten på alla plan.
Arbetet som personlig assistent känns inte för alla som ett långsiktligt
yrkesval och anställnings processer är nästan alltid igång i de flesta familjer.

Det skapas lotsar och koordinatorer och föräldra/anhörig-stöd
runt om i landet så behovet är stort och det växer. Men det finns
inget stöd runt rekrytering så därför ser jag rekrytering av
assistenter
som en stor utmaning och möjlighet.

Rekryteringsstöd
  Mitt stöd som Personlig Rekryterare är att hoppa in som en extra
resurs vid arbetstoppar, sjukdom eller annat som gör att man inte
hinner verkställa beslut eller rekrytera så som den försäkrade önskar
eller behöver. Viktigt är att anställningsprosessen blir kort
och formas så nära dem som behöver assistans som möjligt.
Jag är övertygad om att en bra start förlänger och stärker relationer.
Förväntningar tydliggörs för en mer långsiktlig assistans.
Mitt mål är att få optimal matchning av assistenter och familjer
så att behoven belyses och lyfts fram och sedan ligger till grund för
en bra rekrytering Jag måste lära känna den försäkrade innan vi
tillsammans beslutar hur anställningsprocessen ska utformas.

Anställningsprocessen
Från första mötet med den försäkrade och dess familj, tills dess att
jag kan presentera förslag på personal/sökande tar enligt erfarenhet
ca 8-10 h effektiv tid. Men tidsuppskattningen från annons till
anställning är ca 4 veckor. Jag mejlar eller postar ett förberedande
frågeformulär, där jag lägger fokus på dessa tre teman.

Inledning: Intervju med familjen och den försäkrade. Individuella
samtal, gemensamma eller både och, där behoven belyses.

Erfarenhetsbeskrivning: Vad finns för bakgrunder och tidigare
erfarenheter gällande assistans. Och hur ser behovet ut, Vad är
styrkan och begränsningarna i familjen.

Nu och Framtidsläge: Vad är viktigt för oss nu och hur går vi vidare i rekryteringsprocessen.

Efter det skriver vi ett avtal där vi försäkrar oss om att vi förstår
varandra
och att jag fått beskrivning av behovet som tydliggör
arbetet runt rekryteringen så konkret som möjligt.


JONATANS ASSISTANS AB | Vändgatan 8, 416 74 Göteborg
info@personligrekrytering.se | org nr 556844-5455

tillbaka

Rekrytering företag / kommuner