bild5farg

Välkommen till sidan
Rekrytering av assistenter för Anhörig

När en nära livskamrat, vän eller förälders livsituation förändras
efter sjukdom eller annan omständighet så är det år av
samhörighet och gemenskap som försvinner.
Hela familjebilden
förändras om en förälder som tidigare kunnat bistå med sin omsorg
inte kan göra det längre.

Livet måste gå vidare.
I de flesta familjer inser man ofta tidigt att omställningarna är stora
och att det kommer att ta tid att förstå och acceptera det nya. Inget
kommer att bli som tidigare. Insatserna kan komma att förändras
under tiden.Omsorgen om familjen och dess behov är avgörande
för hur familjen kommer att ta sej igenom förändringen.
Sömnbrist och avsaknad av att få vara privat påfrestar
hela familjen som behöver så mycket förståelse och varsamt
bemötande. ”Tänk så viktigt det då är att verksamheten verkligen
känner de försäkrade och deras behov väl”.

Assistans
Att arbeta som assistent och på samma gång vara en del av
familjen där alla ska bevara sin intigritet är inte enkelt. Men när alla
hittar sina roller uppstår det magiska möten på alla plan. ”Familjen
lever i nära relationer med assistenter och påverkas också av
dem. Så även barn, släktingar och
vänner”.
Mycket särskilda krav på lyhördhet och flexibilitet ställs när den
försäkrade har svårt att utöva sitt inflytande. Och de ska,
enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO i någon omfattning
påverka insatsen och verksamheten.
Det skapas lotsar och koordinatorer som anhörigstöd runt om i
landet så behovet är stort och det växer. Men det finns inget stöd
runt rekrytering så därför ser jag rekrytering av assistenter som en
stor utmaning och möjlighet.

Det är när familjen fått besked från Försäkringskassa eller Kommun
hur stödet och insatsen ska ske i hemmet, som jag kan dela med
mej av min kunskap och erfarenhet. Jag måste lära känna den
försäkrade innan vi tillsammans beslutar hur anställningsprocessen
ska utformas.

Anställningsprocessen
Från första mötet med den försäkrade och dess familj, tills dess att
jag kan presentera förslag på personal/sökande tar enligt erfarenhet
ca 8-10 h effektiv tid. Men tidsuppskattningen från annons till
anställning är ca 4 veckor. Jag mejlar eller postar ett förberedande
frågeformulär, där jag lägger fokus på dessa tre teman.

Inledning: Intervju med familjen och den
försäkrade. Individuella samtal, gemensamma eller både och, där behoven belyses.

Erfarenhetsbeskrivning: Vad finns för bakgrunder och tidigare
erfarenheter gällande assistans. Och hur ser behovet ut, Vad är
styrkan och begränsningarna i familjen.

Nu och Framtidsläge: Vad är viktigt för oss nu och hur går vi vidare i rekryteringsprocessen.

Efter det skriver vi ett avtal där vi försäkrar oss om att vi förstår
varandra
och att jag fått beskrivning av behovet som tydliggör
arbetet runt rekryteringen så konkret som möjligt.


JONATANS ASSISTANS AB | Vändgatan 8, 416 74 Göteborg
info@personligrekrytering.se | org nr 556844-5455

 tillbaka

Rekrytering anhörig