bild4

Välkommen till sidan
Rekrytering av Assistenter för Tonåringar och Vuxna.

Efter olyckor och sjukdomar så kan den försäkrade behöva
personliga assistenter kortare eller längre tid. Oberoende
tidsperspektiv och varaktigheten på funktionshindret
så ser livet annorlunda ut för tonåringen och den vuxne.

Nytt behov i familjen
  Det är fortfarande omvårdnaden som styr behovet, men omsorgen
måste vara mer integritetsanpassad. Även om familjen tidigare har
haft assistans så förändras mycket just i tonårs-vuxentiden. Familjen
ställs inför andra värderingar och tonåringar sätt att tolka omvärlden
och sej själv på ett annorlunda sätt. Genusperspektiven visar sej.
Konflikter med vänner, skolkompisar eller andra i närmiljön kan öka.
Och alla familjemedlemmar känner stress inför det nya som väntar
Den försäkrade har kanske haft ett aktivt liv som försvunnit och i den
förtvivlan finns mycket oro och sorg. ” Min son kommer inte att kunna
prata med mej ”. Eller om de försäkrade själv inser att ” jag kommer
aldrig att kunna köra bil igen”.
I och med funktionsnedsättningen får de anhöriga också vara mer
aktiva och också delge omgivningen med den försäkrades tidigare
erfarenheter och intressen
så att de kan tas tillvara och utvecklas.

Assistans
Att arbeta som assistent och på samma gång vara en del av
familjen där alla ska bevara sin intigritet och hitta sin arbetsroll
är inte enkelt. Det kan bli mer intima möten och funderingar.
Men när det funkar uppstår det magiska möten på alla plan.
Familjen lever i nära relationer med assistenter och påverkas
också av dem. Så även syskon, släktingar och vänner”
.
Mycket särskilda krav på lyhördhet och flexibilitet ställs när den
försäkrade har svårt att utöva sitt inflytande. Och de ska, enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO i någon omfattning påverka
insatsen och verksamheten.

Det skapas lotsar och koordinatorer som föräldrastöd runt om
i landet så behovet är stort och det växer. Det finns inget stöd runt
rekrytering så därför ser jag rekrytering av assistenter som en stor
utmaning och möjlighet.

Det är när familjen fått besked från Försäkringskassa eller Kommun hur stödet och insatsen ska ske i hemmet, som jag kan dela med mej av min kunskap och erfarenhet. Jag måste lära känna den försäkrade innan vi tillsammans beslutar hur anställnings-
processen ska utformas.

Anställningsprocessen
Från första mötet med den försäkrade och dess familj, tills dess att
jag kan presentera förslag på personal/sökande tar enligt erfarenhet
ca 8-10 h effektiv tid. Men tidsuppskattningen från annons till
anställning är ca 4 veckor. Jag mejlar eller postar ett förberedande
frågeformulär, där jag lägger fokus på dessa tre teman.

Inledning: Intervju med familjen och den försäkrade. Individuella samtal, gemensamma eller både och, där behoven belyses.

Erfarenhetsbeskrivning: Vad finns för bakgrunder och tidigare
erfarenheter gällande assistans. Och hur ser behovet ut, Vad är styrkan och begränsningarna i familjen.

Nu och Framtidsläge: Vad är viktigt för oss nu och hur går vi vidare i rekryteringsprocessen.

Efter det skriver vi ett avtal där vi försäkrar oss om att vi förstår
varandra
och att jag fått beskrivning av behovet som tydliggör
arbetet runt rekryteringen så konkret som möjligt.


JONATANS ASSISTANS AB | Vändgatan 8, 416 74 Göteborg
info@personligrekrytering.se | org nr 556844-5455

tillbaka

Rekrytering tonår / vuxna