MINOLTA DIGITAL CAMERA

Välkommen till sidan
Rekrytering av Assistenter för barn

Barnet  
Att överlämna del av ansvaret för omvårdnaden av sitt barn, är inte
lätt för några föräldrar. Det lilla barnet behöver mycket omvårdnad. Även stor förståelse och förmåga att läsa av behoven utan ord.
När man får barn så ställs alla föräldrar inför ett livslångt åtagande.
Men i och med funktionsnedsättningen kan det vara svårare att
förstå och acceptera och se att livet måste gå vidare ändå.

Familjen
Allt är nytt för föräldrar till ett litet barn. Och livet kan bestå av en
röra av ovisshet, diagnoser, möten med myndigheter och försäkringskassa.
Nya kontakter med läkare, dagis och skola skapas.
De flesta förstår ganska snabbt att inget någonsin kommer att bli
som förut. Sömnbrist och avsaknad av lugn och ro påfrestar
hela familjen som behöver så mycket förståelse och varsamt bemötande.
Tänk så viktigt det då är att verksamheten verkligen känner de
försäkrade och deras behov väl”.

Assistans 
Att arbeta som assistent och på samma gång vara del av familjen
där alla ska bevara sin intigritet och hitta sin arbetsroll är inte enkelt.
Men när det funkar uppstår det magiska möten på alla plan
”Familjen lever i nära relationer med assistenter och påverkas
också av dem. Så även syskon, släktingar och vänner”
.
Mycket särskilda krav på lyhördhet och flexibilitet ställs när den
försäkrade har svårt att utöva sitt inflytande. Och de ska, enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO i någon omfattning påverka
insatsen och verksamheten. Det skapas lotsar och koordinatorer som
föräldrastöd runt om i landet så behovet är stort och det växer.
Det finns inget stöd runt rekrytering så därför ser jag rekrytering
av assistenter
som en stor utmaning och möjlighet.

Det är när familjen fått besked från Försäkringskassa eller
Kommunen hur stödet och insatsen ska ske i hemmet, som jag kan
dela med mej av min kunskap och erfarenhet. Jag måste lära känna
den försäkrade innan vi tillsammans beslutar hur anställnings-
processen ska utformas.

Anställningsprocessen
Från första mötet med den försäkrade och dess familj, och tills dess
att jag kan presentera förslag på personal/sökande tar enligt
erfarenhet ca 8-10 h effektiv tid. Men tidsuppskattningen från annons
till anställning är ca 4 veckor. Jag mejlar eller postar ett
förberedande frågeformulär, där jag lägger fokus på dessa tre teman.

Inledning: Intervju med familjen och det försäkrade barnet.
Individuella samtal, gemensamma eller både och, där behoven belyses.

Erfarenhetsbeskrivning: Vad finns för bakgrunder och tidigare
erfarenheter gällande assistans. Och hur ser behovet ut, Vad är
styrkan och begränsningarna i familjen.

Nu och Framtidsläge: Vad är viktigt för oss nu och hur går vi vidare i rekryteringsprocessen.

Efter det skriver vi ett avtal där vi försäkrar oss om att vi förstår
varandra
och att jag fått beskrivning av behovet som tydliggör
arbetet runt rekryteringen så konkret som möjligt.


JONATANS ASSISTANS AB | Vändgatan 8, 416 74 Göteborg
info@personligrekrytering.se | org nr 556844-5455

tillbaka

Rekrytering barn