Välkommen till sidan
Om företaget

Personlig Rekrytering är ett nytt företag och jag rekryterar personliga
assistenter.
Mitt mål är att sätta mig in i familjens situation och behålla och
bevara den kontakten för att sedan utifrån nuläget och behoven
bistå med rekryteringsarbetet”.

Företagsidén
Min målgrupp är familjer som själva samordnar assistansen. Men
även assistansföretag samt kommuner som har svårt att täcka behoven.
Det är viktigt för mej att lära känna de familjer som önskar hjälp med
rekrytering. Tanken på rekryteringsstöd har legat i mitt bakhuvud i
flera år och jag har legat sömnlös otaliga nätter och funderat på hur
många kontakter vi i familjen ska orka att samordna.
”Tänk om någon mer kände till behoven i vår familj. Och ”tänk
om denna någon själv kunde sköta anställningar och att vi
kunde släppa arbetet runt annonsering och intervjuer”
.

Behovet
Som föräldrar till ett försäkrat barn har vi så många kontakter och
vi gör allt som ligger i vår makt för att skydda våra ungar! Vi mejlar,
ringer och skriver otaliga ansökningar. Det är möten med läkare,
habilitering och handläggare som behöver information och våra
beskrivningar. Det är träffar med dagis och skolor. Inplanerade
operationer, behandlingar och uppdateringar av läkemedelslistor.
Jag tror att de flesta känner igen sej i denna beskrivning av kaos
som måste samordnas av oss föräldrar.
Även som anhörig, när mina föräldrar levde , så fick vi i familjen och
andra i vår närhet ha mycket kontakt med personal på boenden som
kom och gick. Avlösare i hemmet som inverkade både på mina
föräldrar och mitt liv. De flesta familjer som har assistans önskar
snabb rekrytering för de vet att det kan ta tid att hitta rätt.
När någon i personalgruppen väljer ett annat arbete och vill sluta
så det kan lätt bli oroligt i arbetsteamet som kan tappa fart.
Uppsägningstiden är heller sällan längre än 1 månad

Assistans
Att hitta assistenter som passar i sin egen familj är inte lätt och
det kan upplevas trixigt och svårt att sitta på två stolar.
Att både främja sina behov som förälder, eller anhörig och
som arbetsgivare kan för en del kännas obekvämt
.
Arbetet som personlig assistent känns inte för alla som ett långsiktligt
yrkesval. l och de familjer jag kommit i kontakt med upplever att de
ofta letar efter personal. Så det kan inte nog betonas att det är viktigt
att anställningsprocessen kortas och formas så nära dem som
behöver assistans som möjligt.

Det jag erbjuder är engagemang och service i hemmet.
Jag är övertygad om att en bra start förlänger och stärker
relationer.
 Förväntningar tydliggörs och assistansen
kan bli mer långsiktlig. Min önskan är att få optimal matchning
av assistenter och familjer så att behoven belyses och lyfts fram och
sedan ligger till grund för en bra rekrytering.
Alla, oavsett hur vi kommer i kontakt med de försäkrade,
så sliter vi och kämpar för att få ihop tryggheten i vardagen.
Det jag erbjuder är engagemang och service i hemmet.

Upplägg
- Intervjuer med familjen och de försäkrade
- Urval genom nätverkande och annonsering
- Kompetensbaserade intervjuer
- Referenstagning
- Slutlig rapport där jag ger 3-4 rekommendationer, eller så många som  familjen själva vill ha, då familjen själva möter de sökande
- Gemensamma anställnings möten


JONATANS ASSISTANS AB | Vändgatan 8, 416 74 Göteborg
info@personligrekrytering.se | org nr 556844-5455

 tillbaka

Om företaget

Företagsfolder