asa1farg

Välkommen till sidan
Om mig

  Mitt namn är Åsa Granbom Jonsson och jag arbetar med
rekrytering av personliga assistenter.

”Målet är att rekryteringen blir så optimal som möjligt för den
försäkrade och dess familj”.

Jag har ett långt förflutet på den privata arbetsmarknaden som egen
företagare projektledare, säljare och arbetsledande chef och har nu
utbildat mej i rekrytering och dess psykologi.
Min första tid i arbetslivet var som pedagog och efter
yrkesutbildningen jobbade jag 7 år på dagis, förskola samt fritidshem.
Jag är född och uppvuxen i Nässjö på småländska höglandet men
bor sedan 1978 i Vidkärr, Göteborg.
Jag är gift med Lars och har två söner som heter Viktor och Jonatan.

Familjen
För att tillgodose vår yngste son, Jonatans behov av assistans har
jag och min familj sedan 2005 haft kontakt med vår stadsdel i
Göteborg samt assistansföretag och via dem rekryterat personal.
Men rekryteringarna tenderade att ta alltför lång tid och mycket
arbete krävdes av oss föräldrar trots att det var assistensföretagen
eller ibland kommunen som skulle bistå oss. Av tradition överlämnar
vi ofta över ansvaret till kommuner och assistensbolag och glömmer
bort familjer och anhöriga.

Vardagen

Vi lever i nära relationer med assistenter och knyter an och hela
familjen påverkas av dem som jobbar. När Socialstyrelsen tydlig-
gjorde sina kravbrukardelaktigheten  så valde vi i vår familj att
starta upp och driva assistansen själva.
Det var mycket jobb runt tillståndsansökningen för att få bedriva
verksamhet. Men vi har aldrig ångrat vårt beslut och sedan 2011
driver jag och min man Lars, Jonatans Assistans AB .
”Vi blir tillsammans med assistenterna mer delaktiga och upp-
daterade i behoven runt vår son och driver enklare både
utbildningar och personalfrågor”.
I grunden handlar det om ett nytt synsätt för alla i den försäkrades
omgivning. Det är inte enkelt men det ger en sundare livssyn
och det är lättare att leva i den positiva tanken att
personlig assistans
är bra.

Assistansen ger oss alla i familjen möjligheter som vi inte
annars hade fått
Som förälder till ett funktionsnedsatt barn, tonåring eller vuxen
är allt nytt . Jag själv upplevde det som minerad mark. Både farlig
och explosiv. Familjen står inför ett livslångt åtagande som för
många kan vara svårt att acceptera. Det var det för mej
Det är kontakt med försäkringskassa, läkare, habilitering, skola
och kortis. Listan kan lätt göras lång.

Om någon mer kunde
Tanken och min företagsidé vars fokus ligger på rekrytering föddes
efter år av funderingar runt nyanställningar. Säkert också just en
önskan om att själv slippa arbetet runt annonseringar och intervjuer.
Och även att någon mer än vi i familjen förstod oss och vårt behov
runt assistans. Jag har under årens lopp mött många föräldrar och
anhöriga i samma sits som vår familj.  De flesta har gett mej
bekräftelse på att det är tufft. Att hitta assistenter som passar i sin
egen familj är inte lätt och det kan upplevas trixigt och svårt att sitta
på två stolar. Att både främja sina behov som förälder och som arbetsgivare kan ibland kännas obekvämt.
Därför vill jag ge andra möjligheter att få uppleva att en bra rekrytering av assistenter lönar sej på alla plan.
Både känslomässiga och ekonomiska.


JONATANS ASSISTANS AB | Vändgatan 8, 416 74 Göteborg
info@personligrekrytering.se | org nr 556844-5455

tillbaka

Om mig